Token Teller

Met de Token Teller kunt u eenvoudig het aantal tokens voor verschillende ChatGPT (OpenAI) modellen verkrijgen.

Geschatte prijs van GPT-tokens

tokens
Model Aantal tokens Geschatte kosten
GPT-4(turbo) 0 tokens $0
GPT-4 0 tokens $0
GPT-3.5(turbo-0125) 0 tokens $0
Davinci 0 tokens $0
Babbage 0 tokens $0

Wat is Token Teller?

Token Teller is een hulpmiddel dat door gebruikers ingevoerde tekst omzet in tokens. Tegenwoordig maken veel mensen gebruik van verschillende AI-modellen om informatie te verwerken, en deze AI-modellen brengen kosten in rekening op basis van het aantal tokens. De conversie van gewone tekst naar tokens is geen directe één-op-één-mapping; het vereist algoritmische berekeningen om tekst nauwkeurig om te zetten in tokens.

Token Teller helpt gebruikers door hun tekst om te zetten in het overeenkomstige aantal tokens, waardoor ze het juiste antwoord krijgen. Daarnaast berekent Token Teller de werkelijke kosten die samenhangen met het aantal tokens, waardoor het voor gebruikers gemakkelijker wordt om de kosten in te schatten die gepaard gaan met het gebruik van AI-modellen.

Met Token Teller kunt u eenvoudig het aantal tokens voor uw tekstinvoer bepalen en de potentiële kosten van het gebruik van AI-modellen inschatten, waardoor het proces van werken met deze geavanceerde technologieën wordt gestroomlijnd.

Waarom hebben verschillende modellen verschillende aantallen tokens?

Het aantal tokens dat door verschillende modellen wordt berekend met behulp van OpenAI's tiktoken varieert door verschillen in tokenisatiestrategieën. Elk model, zoals GPT-3, GPT-3.5 en GPT-4, gebruikt een unieke tokenizer die is ontworpen voor zijn specifieke architectuur en trainingsgegevens. Deze tokenizers breken tekst op verschillende manieren op in subwoorden of tokens, wat invloed heeft op het totale aantal tokens.

Factoren die de tokenisatie beïnvloeden, zijn onder meer de behandeling van spaties, interpunctie en speciale tekens. Daarom kan identieke tekst resulteren in verschillende aantallen tokens bij verschillende modellen. Dit onderscheid zorgt ervoor dat elk model zijn contextvenster effectief kan beheren en de prestaties kan optimaliseren voor de beoogde taken.

Hoeveel kost het aantal tokens?

Het begrijpen van de kosten van tokengebruik is essentieel bij het werken met verschillende taalmodellen. De tabel geeft de kosten weer die verband houden met verschillende modellen, waardoor gebruikers weloverwogen beslissingen kunnen nemen op basis van hun budget en vereisten.

De kosten zijn verdeeld in categorieën invoer en uitvoer. Invoerkosten verwijzen naar de prijs voor het verwerken van de tokens die u naar het model stuurt, terwijl uitvoerkosten verwijzen naar de prijs voor het genereren van de tokens als reactie. Bijvoorbeeld, bij gebruik van het GPT-4 (turbo) model, kost het verwerken van één miljoen invoertokens $10,00, en het genereren van één miljoen uitvoertokens kost $30,00. Deze kostenstructuur stelt gebruikers in staat om hun uitgaven te voorspellen en te beheersen op basis van het volume van verwerkte en gegenereerde tokens.

Model Input Output
GPT-4(turbo) $10.00 / 1M tokens $30.00 / 1M tokens
GPT-4(turbo-2024-04-09) $10.00 / 1M tokens $30.00 / 1M tokens
GPT-4 $30.00 / 1M tokens $60.00 / 1M tokens
GPT-4(gpt-32k) $60.00 / 1M tokens $120.00 / 1M tokens
GPT-3.5(turbo-0125) $0.50 / 1M tokens $1.50 / 1M tokens
GPT-3.5(turbo-instruct) $1.50 / 1M tokens $2.00 / 1M tokens